×
Hakkımızda Sıkça Sorulan Sorular İletişim

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni ile Rabam Ev Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Rabam” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.rabam.com adresinde yer alan internet sitesi ve mobil uygulama (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirketimize sağlanan ve kullanıcıların Platform vasıtasıyla sunulan ev hizmetlerinden (“Hizmetler”) faydalanması sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Platform’un kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Rabam tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veriler

Hizmetler’den faydalandırılmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir:

ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya iş yeri adresi, ev veya iş yeri özellikleri, kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri, yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler, Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar. kullanıcıların Hizmetler’e erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri (Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <Çerez Aydınlatma Metni>’nden ulaşabilirsiniz.), Bunun yanında, mobil uygulama kullanıcıları tarafından Hizmetler’den faydalanılması sırasında ve kullanıcı onayına tabi olmak üzere; kullanıcı cihazları vasıtasıyla aşağıdaki ek bilgilerin de işlenmesi söz konusu olabilecektir:

telefon rehberi, açık rızanızın bulunması halinde Platform kapsamındaki kullanım, değerlendirme ve sipariş bilgilerinizin telefon rehberinizde bulunan Platform kullanıcılarına bildirilmesi, lokasyon verisi, mikrofon, kamera veya fotoğraf galerisi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Platform kullanıcılarının Hizmetler’den faydalandırılmalarının sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvurularının alınması ve gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, Platform kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin teminine yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, muhasebe, finans ve ödeme operasyonlarının yürütülmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,üye ilişkileri yönetimi, uygulama kullanıcılarına Hizmetler’e ilişkin anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, kullanıcılar tarafından Platform vasıtasıyla oluşturulan hizmet taleplerine ilişkin operasyonların yürütülmesi, yükleniciler tarafından Hizmetler’in sağlanması sırasında yüklenici taahhütlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hizmet sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, Platform özelliklerinin işleyişinin sağlanması ve bilgi ve sistem güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, optimizasyon süreçleri ile teknik ve iş geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, kullanıcıların Platform vasıtasıyla sağlanmakta olan Hizmetler’e bağlılığının artırılmasına yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmetler’e ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi ile açık rızanızın bulunması halinde dijital veya diğer mecralarda Hizmetler’in tanıtılması, pazarlanması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve Platform kapsamındaki kullanım, değerlendirme ve sipariş bilgilerinizin telefon rehberinizde bulunan Platform kullanıcılarına bildirilerek etkileşim sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.