×
Hakkımızda Sıkça Sorulan Sorular İletişim

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1

Giriş

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesindeki diğer kurallar, rabam.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını ve Web Sitesinin kullanımına ilişkin kuralları düzenler. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla bir Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluşturduğunda bu Sözleşmeyi onaylamış veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren Sözleşmeye uymayı taahhüt etmiş sayılır. Koşullar size uymuyorsa lütfen Web Sitesini ve sağlanan hizmetleri kullanmayın.

1.2. rabam.com, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve gelecekteki teknik gerekliliklere veya mevzuata uymak için Kullanıcıların hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik durumunda rabam.com güncellenmiş kullanım koşullarını Web Sitesinde aynı bağlantı altında yeni bir tarih güncellemesi ile yayınlayacak ve gerekirse elektronik posta veya mobil anlık bildirim ile kullanıcılarına bildirimde bulunacaktır. Güncellenmiş yeni Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o tarih itibarıyla yeni Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2

Tanımlar

Bu Sözleşme metninde:

2.1. “rabam.com”, Rabam Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder,

2.2. “Web Sitesi”, https://rabam.com web sitesi ile IOS/Android tabanlı Mobil Uygulamaları ifade eder,

2.3. “Kullanıcı” herhangi bir nedenle Web Sitesini kullanan kişiyi ifade eder,

2.4. “Üye” bir e-posta kaydı alarak bu Kullanıcı Sözleşmesinin kabul edilme koşuluna uygun olarak bir kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcıyı ifade eder,

2.5. “Hizmet Arayıcısı”, Web Sitesi aracılığıyla Hizmet Sağlayıcıların sunduğu herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi olan Kullanıcıyı ifade eder,

2.6. “Hizmet Sağlayıcı” (Yönetmelik kapsamındaki Hizmet Sağlayıcı) bir Hizmet sağlamak için Web Sitesi aracılığıyla Profesyonel Profil oluşturan ve bu Kullanıcı Sözleşmesini onaylayan (Hizmet Sağlayıcı tüzel kişi ise çalışanlar) kişi, kuruluş veya tüzel kişiyi ifade eder,

2.7. “Meslek Profili”, Hizmet Sağlayıcının hizmet arayıcısına sunabileceği hizmeti tanıtmak ve bir teklif göndermek veya hizmet arayıcıları tarafından seçilmek üzere Web Sitesinde oluşturulan profili ifade eder,

2.8. “Hizmet Talebi”, bir veya daha fazla Hizmet Sağlayıcıdan teklif almak üzere Web Sitesinde yayınlanan hizmet talebi veya kaliteye ilişkin rabam.com’un uygunluk durumu doğrultusunda ilgili Meslek Profilleri çerçevesinde bir veya daha fazla Hizmet Sağlayıcıdan Hizmet istenmesi noktasında Hizmet Arayıcısının yaptığı talebi ifade eder,

2.9. “Teklif” belirli bir süre ve belirli bir miktar için Hizmet Arayıcısı tarafından gönderilen Hizmet Talebine karşılık Hizmetleri sağlamaya yönelik Hizmet Sağlayıcının teklifini ifade eder,

2.10. “Sabit Fiyat”, Hizmet Arayıcısı tarafından Hizmet Sağlayıcıya ödenecek olan ve ihtiyaç duyulan işin gerekliliklerine göre Rezervasyon Sisteminde kararlaştırılan standart birim fiyatı ifade eder,

2.11.“Kabul Edilen İş”, Hizmet Sağlayıcılar tarafından Sistem aracılığıyla Hizmet Arayıcısına gönderilen Teklifin kabulünü veya bazı hizmetler için niteliklerine göre Rezervasyon Sisteminden Hizmet Talebinin onaylanmasını ifade eder,

2.12. “Rezervasyon Sistemi”, kabul edilen tüm işlerin rezerve edildiği sistemi ifade eder. Hizmet Arayıcıları tarafından gönderilen hizmet taleplerine bağlı olarak Hizmet Sağlayıcılar tarafından gönderilen işler.

2.13. “İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi”, Hizmet Arayıcısının Web Sitesi üzerinden alacağı hizmet ücretini ve Hizmet Sağlayıcının rabam.com’a rabam.com’un iş birliği yaptığı ödeme kurumları aracılığıyla kredi kartı, banka kartı ve bankalar tarafından sağlanan çevrim içi ödemeleri destekleyen diğer ödeme yöntemleri üzerinden ödemek zorunda olduğu işlem ücretlerini ifade eder. Ve “İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi”, tamamlanan tüm kabul edilmiş işler için Hizmet Arayıcısı ve Hizmet Sağlayıcı olmak üzere her iki taraf arasındaki işlemlerin güvenliğini sağlamak üzere rabam.com tarafından kurulan güvenli ödeme sistemini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı bu sistemi kullanırken rabam.com’a bir işlem ücreti ödemekle yükümlüdür.

2.14.“Abonelik Ücreti”, Hizmet Sağlayıcının rabam.com paketlerine katılma ve bunların özelliklerini kullanabilme hakkını elde etmesi için rabam.com’a ödenmesi gereken hizmet ücretini ifade eder,

2.15. “Sözleşme”, bu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder,

2.16. “Yönetmelik”, 29457 sayılı ve 26 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.